4 objetos
Kosmos Bromide

Kosmos Bromide
Kosmos Photographics' Limited 

Polaroid Sx 70

Polaroid Sx 70
Sakura Seiki Co. 

Polaroid Black and White Land Film

Polaroid Black and White Land Film
Polaroid Corporation 

Polaroid Portrait Film, Kit #581

Polaroid Portrait Film, Kit #581
Polaroid Corporation